Reglement

Hartelijk welkom bij onze Sportvereniging Vlug & Vaardig

Communicatie

Tweewekelijks publiceren wij het laatste nieuws over onze vereniging in de Dorpsparade van De Weere en op onze Facebook pagina.Tevens houden wij onze leden en ouders van jeugdlieden op de hoogte van belangrijke zaken. Dit doen wij uitsluitend via de mail, het is dus van belang dat u ons uw emailadres laat weten en wijzigingen daarin doorgeeft.

Lidmaatschap

Aanmelden kan via ledenadmin@vlug-en-vaardig.nl of door een aanmeldingsformulier bij de leiding op te vragen na de proefles. De contributie wordt vooruit betaald in de maanden januari en juli. Als u halverwege deze periode stopt met sporten, dient u de resterende maanden gewoon te betalen. U ontvangt tweemaal per jaar van ons een rekening, met daarop vermeld het bedrag, lidnummer en hoe u het bedrag aan ons kunt overmaken. Er is een opzegtermijn van twee weken vóór 1 januari of 1 juli. Indien u stopt met sporten, meldt u dan altijd schriftelijk af! Ook afmelden kan bij ledenadmin@vlug-en-vaardig.nl.

Kleding en Schoeisel

In onze gymzaal zijn geen sportschoenen toegestaan met zwarte zolen.

Schoolvakanties

In de reguliere schoolvakanties zijn er geen gymlessen voor de jeugd. De Bootcamp en de Dames Sportief gaan gewoon door, tenzij in onderling overleg anders wordt besloten. In de zomer- en kerstvakantie liggen alle lessen stil. Het bestuur houdt zich het recht voor om in bijzondere gevallen een uitzondering op het reglement te maken. Voor vragen en suggesties kunt u contact opnemen met ons bestuur via deze site of persoonlijk.

Veel plezier toegewenst!