Start Nieuws Agenda Reglement Gym Bodyshape Streetdance Dames Sportief Freerunning Bootcamp Historie V&V Lokatie V&V Contact
In 1946 waren er een aantal jongeren die op het idee kwamen de gymnastieksport te gaan beoefenen. Dat bleek een groot succes,want steeds meer mensen sloten zich bij hen aan en dus ontstond het idee om een vereniging op te richten. Op 12 mei van dat jaar is “gymnastiekvereniging Vlug&Vaardig” opgericht, een bestuur gekozen en de leden officieel geregistreerd, dat waren toen 17 heren , 12 dames en 7 jongens.

Al in 1948 was de eerste crisis een feit, door tekort aan financiële middelen dreigde het einde van de vereniging, maar toch, door de inzet van het bestuur wist men de boel vlot te trekken en verder te gaan.

In de beginjaren was er ook een speciale acrobatengroep, bestaande uit 4 jongens en 4 meiden  zeer lenige figuren die regelmatig spectaculaire shows gaven, mooi in een speciaal gemaakte acrobatenpakken.

In die tijd werden de bestuurs- en ledenvergaderingen geopend en afgesloten met een gebed, zoals dat in een goed katholiek dorp hoorde.

De gymnastieksport werd begin jaren 50 onder de aandacht gebracht door de uitvoeringen die gegeven werden, en dat leverde veel nieuwe leden op (in 1951 kwamen er in één keer 43 leden bij na de uitvoering!) toen werd de uitvoering nog twee keer gegeven (twee avonden) en trok bomvolle zalen.

In de jaren ’50 bloeide en groeide de vereniging, en sloot zich aan bij de Westfriese turnkring om zo met de talenten deel te kunnen nemen aan wedstrijden, later werd deze kring opgeheven en werd het landelijk geregeld via een organisatie die de voorloper was van de huidige KNGU. Ook werden op uitnodiging veel wedstrijden en demonstraties gegeven bij andere verenigingen.

In de jaren ’60 zat het ledental zo rond de 110/120,maar in ’65 werd de herengymnastiek bij gebrek aan belangstelling opgeheven en eind jaren ’60 liep het ledenaantal verder terug.

Ook moest toen de gymzaal verbouwd worden,waardoor voor de trainingen uitgeweken moest worden naar de stal van het naastgelegen Café van op ’t Veld. Dat zorgde er ook voor dat het ledenaantal nog verder daalde.

In 1973 dreigde opnieuw opheffing van de vereniging door grote financiële problemen,maar ook toen weer werd er heel actief gewerkt aan oplossingen in de vorm van allerlei acties.Ook werd een verlaging van de zaalhuur bepleit en gerealiseerd en daarnaast een verhoging van de subsidies. Dit alles resulteerde erin dat V&V weer bleef bestaan! Eind jaren 70 waren er meer dan 140 leden, dus boerden ze weer vooruit!

De verkoopacties bleven altijd een belangrijk onderdeel binnen de vereniging waardoor de clubkas regelmatig extra gespekt werd en er ook weer materialen aangeschaft konden worden.

In de jaren ’80 diende zich weer een slechte tijd aan ,maar Vlug&Vaardig bleek ook toen weer slim & handig en weer was het voortbestaan een feit.

Ook werd in de jaren ’80 de gymnastiekvereniging een sportvereniging,omdat er toen een tafeltennistak werd opgericht, later is deze tak van sport weer verdwenen,maar een sportvereniging is V&V gebleven.

Vele bestuursleden,vrijwilligers ,leidinggevenden en leden passeerden in al die jaren de revue.

Door veel mensen is heel veel werk met liefde en aandacht verzet om onze vereniging te laten voortbestaan en te laten bloeien en groeien.

Binnen een kleine dorpsgemeenschap als De Weere vervult Vlug&Vaardig na al die jaren nog steeds een belangrijke functie, zowel op sportief gebied (de jeugd kan lekker op ’t fietsie naar de gymzaal) als op maatschappelijk en sociaal gebied ( sporten verbroedert en zorgt voor ontspanning en gezelligheid) .