Dames Sportief

Kom en blijf in beweging !!!
Zin in een uurtje per week lekker actief bezig zijn in een gezellige groep ? Het lijf wordt getraind door bewegingsoefeningen en door spel (badminton, balspellen, etc...). Wees niet bang dat je je blesseert, ieder kan de oefeningen op zijn eigen niveau doen.

Deze lessen staan onder begeleiding van Dorien Sybenga.

De lestijden zijn (elke) woensdag :
19:45 - 20:45 uur

Kleding en schoeisel
Er zijn geen specifieke kledingvereisten, behalve dan kleding waarin soepel kan worden bewogen.

In onze gymzaal zijn geen schoenen toegestaan met zwarte zolen.

Contributie : € 13,50 per maand

Aanmelden ? Dat kan via ledenadmin@vlug-en-vaardig.nl

De contributie wordt vooruit betaald in de maanden januari en juli. Als u halverwege deze periode stopt met sporten, dient u de resterende maanden gewoon te betalen. U ontvangt tweemaal per jaar van ons een rekening, met daarop vermeld het bedrag, lidnummer en hoe u het bedrag aan ons kunt overmaken.

Er is ook de mogelijkheid van een 10 rittenkaart.

Wilt u een aantal keren proberen en (nog) niet vast zitten aan een lidmaatschap, maar wel graag op z'n tijd kunnen sporten ? Koop dan onze 10 rittenkaart voor € 50,00. Deze kaart is verkrijgbaar bij de docent en heeft een geldigheid van één jaar na datum van uitgifte. Bij overschrijding van het maximaal aantal deelnemers van 20 personen hebben de deelnemers met een lidmaatschap voorrang.

Er is een opzegtermijn van 2 weken vóór 1 januari of 1 juli. Indien u stopt met sporten, meldt u dan altijd schriftelijk af!

Ook afmelden kan bij ledenadmin@vlug-en-vaardig.nl