Bootcamp

Bootcamp training is een cardiovasculaire, spierversterkende full body workout voor mannen en vrouwen. Het is de optimale combinatie van cardio, kracht, explosiviteit, behendigheid en snelheid en dé manier om allround fit te worden. Je word sterker, slanker en fitter. Het wordt gegevens aan jongens en meiden, dames en heren vanaf 12 jaar.

Deze lessen staan onder leiding van : Colin Meijners

Elke maandag
9:00 - 10:00 uur : volwassenen

Elke donderdag
18:45 - 19:45 uur : jeugd vanaf 12 jaar
19:45 - 20:45 uur : volwassenen

In de reguliere schoolvakanties draaien de lessen in principe gewoon door tenzij onderling anders afgesproken wordt. In de zomer- en kerstvakantie liggen alle lessen stil.

Kleding en schoeisel
Er zijn geen specifieke kledingvereisten, anders dan de kleding waarin soepel kan worden bewogen.

In onze gymzaal zijn geen schoenen toegestaan met zwarte zolen.

Contributie
Jeugd : € 8,50 per maand
Volwassenen: € 13,50 per maand

Aanmelden ? Dit kan via ledenadmin@vlug-en-vaardig.nl

De contributie wordt vooruit betaald in de maanden januari en juli. Als u halverwege deze periode stopt met sporten, dient u de resterende maanden gewoon te betalen. U ontvangt tweemaal per jaar van ons een rekening, met daarop vermeld het bedrag, lidnummer en hoe u het bedrag aan ons kunt overmaken.

Er is ook de mogelijkheid van een 10 rittenkaart.

Wilt u een aantal keren proberen en (nog) niet vast zitten aan een lidmaatschap, maar wel graag op z'n tijd kunnen sporten ? Koop dan onze 10 rittenkaart voor € 50,00. Deze kaart is verkrijgbaar bij de docent en heeft een geldigheid van één jaar na datum van uitgifte. Bij overschrijding van het maximaal aantal deelnemers van 20 personen hebben de deelnemers met een lidmaatschap voorrang.

Er is een opzegtermijn van 2 weken vóór 1 januari of 1 juli. Indien u stopt met sporten, meldt u dan altijd schriftelijk af!

Ook afmelden kan bij ledenadmin@vlug-en-vaardig.nl