Bestuur en Contactgegevens

Algemeen

Locatie gymzaal
Vekenweg 4
1663 BA De Weere

Algemeen postadres
Driestedenweg 59
1662 BC De Weere
secretaris@vlug-en-vaardig.nl

Bankrekeningnummer
NL 53 RABO 0156 7088 09

Kamer van Koophandel
4062 5570

Dagelijks bestuur

Voorzitter
Lieke Kappelhof
info@vlug-en-vaardig.nl

Secretaris
Anskje Galema
secretaris@vlug-en-vaardig.nl

Penningmeester
Alice Wiedijk
penning@vlug-en-vaardig.nl

Ledenadministratie
Alice Wiedijk
ledenadmin@vlug-en-vaardig.nl